Faktor Risiko Penyakit Kencing Manis / Diabetes

Kurang Aktiviti Fizikal
Tidak aktif/bersenam berkait rapat dengan peningkatan risiko
penyakit kencing manis. Senaman dapat melindungi seseorang
dari mendapat kencing manis iaitu dengan cara
meningkatkan kesan atau sensitiviti insulin. Ini terjadi dengan
mengurangkan berat badan melalui senaman.